L - V: 9:00 - 18:00
Duminica - INCHIS
021 311 83 29
0745 039 773
office@adriaexpert.ro
adrian@adriaexpert.ro
Image

FMEA-LOPA

Metodologiile FMEA & LOPA sunt instrumente excelente de evaluare a riscurilor care vă permit identificarea pericolelor legate de modurile de defectare de efcicienţa barierelor de protecţie și reducerea riscurilor asociate. Acest curs este conceput pentru a oferi participanţilor cunoştinţe şi abilităţi practice necesare pentru a efectua şi interpreta studii FMEA şi LOPA în special în acele întreprinderi unde există procese tehnologice sau fluxuri de activităţi, folosind în acest scop exemple şi studii de caz. 

Identificarea pericolelor este fundamentală pentru proiectarea şi exploatarea în condiții de siguranță și funcționare a oricărui sistem, fie că este vorba un proces dintr-o uzină petro chimică sau orice alt proces. Metodele de studiu FMEA şi LOPA sunt bine dezvoltate și sunt utile în majoritatea aplicațiilor. 
Participanţii vor învăţa pe baza exemplelor şi a studiilor de caz, cum să folosească aceste tehnici, pentru a se asigura că procedurile operaţionale sunt implementate şi sigure, iar punerea în funcţiune, pornirea şi funcţionarea instalaţiilor se desfăşoară fără probleme.
1
Obiectivele Cursului:
Punerea la dispoziţia participantilor a informaţiilor privind fundamentele conceptuale şi practice privind tehnicile FMEA şi LOPA şi a le explica importanţa acestor tehnici pentru sistemele existente sau în curs de proiectare şi cum pot fi acestea îmbunătăţite pentru a avea o funcţionare sigură.
2
Structura Cursului
FMEA (Failure Modes and Effects Analysis)
FMEA este o metodologie analitică utilizată pentru a se asigura că eventualele probleme au fost luate în considerare şi abordate. FMEA este un instrument eficient pentru a cuantifica riscurile, astfel încât acestea să poată fi analizate, prioritizate, atenuate sau eliminate. FMEA poate fi aplicată în toate tipurile de organizaţii, inclusiv de producţie şi servicii

● Introducere
● Metodologia de lucru
● Tehnica
● Înregistrările FMEA
● Studii de caz 
LOPA (Layer of Protection Analysis)
Analiza barierelor de protecţie – este o metodologie cantitativă în vederea evaluării barierelor necesare pentru prevenirea evenimentelor periculoase şi pentru reducerea riscurilor în procese până la niveluri tolerabile şi acceptabile ● Introducere ● Metodologia de lucru

● Tehnica
● Înregistrările LOPA
● Studii de caz 
Aplicaţie Software FMEA: FMEA Manager
Participanţilor li se va oferi o licenţă a aplicației precum şi informaţiile necesare utilizării acesteia.
Image
Image
Cui se adresează acest Curs: 
Proiectanților de instalații, evaluatorilor de riscuri profesionale, auditorilor, inginerilor de proces, tehnicienilor şi supervizorilor, managerilor de uzine şi fabrici, managerilor de proiecte din orice domeniu de activitate, responsabililor cu mentenanţa proceselor, responsabililor cu sistemele de siguranţă, operatorilor de instalaţii, personalului de întreţinere. 
Toate cursurile de formare (inclusiv aplicaţia software) pot fi adaptate pentru a se potrivi organizației dumneavoastră. 
Cursul poate avea loc la locațiile noastre sau la sediul companiei dumneavoastră.
Veți pleca acasă cu:
aplicația software FMEA - LOPA: FMEA Manager (ultima versiune, o licență pentru fiecare participant)
mapa în care sunt incluse diferite formulare și informații 
prezentarea în format PowerPoint
diploma de participare 
Curs sustinut de: ing. Adrian Ispăsoiu – Președinte ARSSM
Durata Cursului: 2 zile, 6 ore/zi 
Număr minim de participanți: 8 Număr maxim de participanți: 15
Locaţia: București, str. Valter Mărăcineanu nr. 2 (sediul ARSSM) 
Tariful de participare:
850 Lei/persoană (Tarifele au toate taxele incluse)

Discounturi aplicate: 
- participanții de la WS & Cursurile FMEA-LOPA anterioare şi MERP beneficiază de 50 Lei reducere 
- participarea a minim 3 persoane de la aceeaşi întreprindere beneficiază de o reducere totală de 150 Lei 

INSCRIE-TE SI TU LA CURS

 
SECRETARIAT
021 311 83 29
cursuri@adriaexpert.ro 
ADRIAN ISPASOIU
0745 039 773
adrian@adriaexpert.ro

Note:

* Înscrierea participanţilor la curs se va face în ordinea depunerii cererilor şi efectuării plăţii. 
* Înlocuirea participantului înscris este permisă în orice moment până la începerea cursului, cu notificare scrisă prealabilă. 
* Copia ordinului de plată se va transmite înainte de începerea cursului. 
* Anularea unei înscrieri efectuate, cu rambursarea sumelor virate din care se scade 10%+TVA, se poate face cel târziu cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea cursului. Nu se va rambursa nici o sumă în cazul anulării înscrierii în mai puţin de 10 zile înainte de începerea cursului. Se iau in considerare numai anulările transmise sub formă scrisă (fax sau e-mail). 
* Organizatorii pot, din motive obiective, să modifice data cursului, cu o notificare prealabilă de 4 zile lucrătoare, înainte de data stabiltă înscrisă în acest pliant. 
* Pliantul de prezentare al cursului (invitaţie), împreună cu formularul de înscriere (ca parte integrantă) constituie contractul încheiat între părţi.
Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta la nr. de telefon: 0745039773 sau la adresa de e-mail office@adriaexpert.ro.
© Copyright 2019 FMEA - LOPA. Un produs Adria Expert. Toate drepturile rezevat | Implementat de Creare Site Romania